<person>

A French surgeon.

Lived: 1843-1918.

See: Peyrot's thorax.

(05 Mar 2000)

peyote, Peyronie, Francois de la, Peyronie's disease < Prev | Next > peziza, pezizoid, Pezzer catheter, pf

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums