dihydrogen phosphatemedical dictionary

One-third-neutralised phosphoric acid; e.g., NaH2PO4, KH2PO4.

Disodium phosphate, na2HPO4.

(05 Mar 2000)