tetania gravidarummedical dictionary

Tetany in pregnant women.

(05 Mar 2000)

testudo, TET, tetania, tetania gastrica < Prev | Next > tetania neonatorum, tetania parathyreopriva, tetanic

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums